Cena vodovodní přípojky

Co ovlivňuje cenu vodovodní přípojky? 

  • V první řadě cenu vodovodní přípojky ovlivňuje povrch přípojky - zatravněná plocha, zámková dlažba, protlak pod cestou, nový asfalt, kořeny, les, potok, hladina spodní vody, typ horniny, jíl, skála, řečiště, staré základy apod.).
  • Tvrdost povrchu, který ovlivňuje náročnost na výkopové práce.
  • Počet křížení s ostatními inženýrskými sítěmi a další "překvapení o kterých nikdo nevěděl". Nalezení bomby při výkopových pracích máme také za sebou.

Chci vědět cenu vodovodní přípojky

Příklad ceny vodovodní přípojky:

  • Pan Strejček by chtěl realizaci vodovodní přípojky na klíč.
  • Z technické dokumentace je zřejmé, že by přípojka měla být 14 metrů dlouhá.
  • Křížení je ve dvou místech a to s plynovou přípojkou a někde je ještě jedna vodovodní přípojka, ale neví se přesně kde.
  • Z 14 metrů se jedná o 10 metrů v zatravněné ploše a 3 metry v zámkové dlažbě.
  • Usazovat se má vodoměrná šachta Modulo 1.
  • Dále bude potřeba udělat průvrt přes základy 80 cm domu do sklepa, kde by mělo dojít k napojení na domovní rozvody.

Pokud jde vše hladce vychází vodovodní přípojka v zatravnené ploše na 1 100 Kč za bm tj. 11 000 Kč (v ceně je pracovní jáma, materiál, vytyčení sítí, uložení potrubí s vodičem, ochranou folií, fotodokumentací a následným zásypem.

4 metry v zámkové dlažby záleží na způsobu zásahu, jestli se jedná o uložení celého chodníku nebo je to jen kraj příjezdové cesty, také záleží na typu zámkouvky atd. Opět se cena orientačně včetně hutnění a uložení zámkové dlažby do původního stavu, může pohybovat kolem 2 000 Kč za bm tj.: 8 000 Kč.

Vodoměrná šachta Modulo 1 vychází na necelých 11 000 Kč.
Jádrové vrtání přes 80 cm základu bez výstuh včetně obnažení základu do požadované hloubky se bude pohybovat kolem 3 000 Kč.

Dopravu techniky máme zpravidla v ceně, pokud není nutno použít těžkou techniku jako je třeba 8tunový traktorbagr. Zde by záleželo na vzdálenosti dopravy.

Za navrtání na vodovodní přípojku je vodárnami účtován poplatek a ten je hned ve dvou variantách.
1. Pokud vodovoní řád vlastní vodárny, hradí vodárnám zákazník pouze úkon navrtávky ve výši okolo 5 000 Kč.
2. Pokud vodárny tento řád pouze spravují a majitelem je třeba obec, koncový zákazník si připlatí navíc navrtávací odbočku, která se pohybuje opět kolem 5 000 Kč.

Suma sumárum nám celková realizace na klíč může v tomto případě vyjít do 11000 + 8000 + 11000 + 3000 + 5000 + 5000 Kč = 43 000 Kč bez DPH. Pokud se jedná o rekreační objekt je DPH 21% pokud o rodinný dům je DPH 15%.

Naši zákazníci vědí cenu

Naši zákazníci vždy znají dopředu horní hranici ceny realizace vodovodní přípojky a pokud by se v průbehu realizace objevili problémy, které jsem připraveni řešit a které by znamenaly navýšení nákladů v rámci víceprací. Vždy tuto skutečnot konzultujeme v průběhu prací. Tato realizace by nám trvala bez víceprací maximálně 1 den.