Projekční činnost

Projekční činnost – Projektování a realizace vodohospodářských staveb

Potřebujete připojit vaši nemovitost na kanalizaci nebo vodovodní řád? Spolehněte se na naše letité zkušenosti s projektováním a realizací vodohospodářských staveb. Připravíme kalkulaci nákladů, vypracujeme projekt ke stavebnímu řízení a zajistíme odbornou realizaci přípojky.

Projekt kanalizační přípojky

Pokud chcete připojit svůj dům či jinou nemovitosti na veřejnou kanalizaci, musíte získat nejprve povolení stavebního úřadu. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích je totiž kanalizační přípojka samostatnou stavbou. K vyřízení povolení potřebujete kompletní projekt kanalizační přípojky vypracovaný autorizovaným projektantem.

Nečekejte na zpracování projektu zbytečně dlouho. Naši zkušení projektanti připraví kompletní projektovou dokumentaci do 10 dnů

Více informací 

Projekt vodovodní přípojky

Kompletní projektovou dokumentaci připravíme do 10 dnů. V případě realizace naší firmou máte projekt zdarma. Vyřídíme také všechny potřebné formality – od jednání s provozovateli distribučních sítí až po vyřízení povolení.

Více informací