Tato stránka využívá soubory cookies za účelem zkvalitňování služeb a personalizaci nabídky zákazníkům v souladu s ochranou osobních údajů.
Zavřít

Vodovodní přípojky

Co je to vodovodní přípojka?

Jednoduše řečeno vodovodní přípojka umožňuje přepravit pitnou vodu z vodovodu do vnitřního rozvodu vody v připojené nemovitosti.

Vodovodní přípojka je soustava potrubí uložená dle norem v nemrznoucí hloubce s vytyčovacím vodičem a ochrannou výstražnou folií. Vodovodní přípojka je zakončena vodoměrnou šachtou, ve které je usazen vodoměr s ochranou plombou proti neodborné manipulaci nepovolanou osobou, nebo v druhém případě je vodoměr usazen uvnitř nemovitosti ihned za první obvodovou zdí. Od Vodoměru je vedena již domovní vodovodní přípojka. 

Veškeré případné poruchy, které by vznikly na trase od navrtávky vodovodní přípojky na vodovodní řád po vodoměr se musí hlásit daným vodárnám v konkrétním kraji, které vodovodní řád mají ve správě. Pokud se porucha vyskytne na trase od vodoměru po vodovodní baterii, kohoutek, uzávěr opravu řeší majitel vodovodní přípojky. Vodoměrné šachty se z pravidla pohybují v ceně od 7 000 do 15 000 Kč. Zde platí pravidlo dané vodárnami. Některé vodárny akceptují jen jimi předepsané vodoměrné šachty a odmítají vodoměr do jiných šachet nainstalovat i přesto, že jiné vodárny s těmito šachtami nemají problém. Konkrétně třeba na Brněnsku odmítají vodoměrné šachty typu Modulo 1 v ceně 10 000 Kč. Naopak SMVAK ve Frýdku Místku, Ostravě nebo Opavě s šachtou Modulo 1 nemá problém. Před koupí vodoměrné šachty je nutné si ověřit, zda vodárny budou zvolenou vodoměrnou šachtu při montáži akceptovat či nikoliv. 

Mám zájem

Realizace vodovodní přípojky

Realizace vodovodní přípojky na klíč je podle „Pepíka z Horní Dolní“ jednoduchá záležitost. Ovšem realita je jiná. Vzhledem k četným možnostem vzniku poruch, problémů, vytopení či poškození majetku se jedná o odbornou práci, kterou vždy potvrzujeme tlakovou zkouškou a fotodokumentací s geodetickým zaměřením pro pozdější případy, na které „Pepa z Horní Dolní“ nemyslel.  „Pepíkovy rady“ jsou totiž často mnohem dražší, než jak to původně zamýšlel.

Naši zákazníci jsou s námi spokojeni právě proto, že mohou svůj čas věnovat v klidu jiným činnostem. Všichni naši zákazníci mají od nás záruku na provedení práce a na materiál na 20 let. 

Hledáte realizaci vodovodní přípojky na klíč? Zajišťujeme kompletní realizaci vodovodní přípojky od zaměřenívýkopových prací až po pokládku potrubí. Od napojení na vodovodní řad přes instalaci vodoměrné šachty až po napojení na domovní řád. 

Kde realizujeme vodovodní přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojky instalujeme v rámci Moravskoslezského kraje – Ostrava, Opava, Frýdek-Místek, Havířov, Karviná, Nový Jičín a okolí.

Napojení na vodovodní řád

Napojení na vodovodní řád může proběhnout po vytyčení všech sítí. Je potřeba vodovodní řád obnažit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Zejména některé druhy materiálu vodovodních řádů jsou velmi křehké a mívají sklony k praskání již při obnažování. Při neodborné manipulaci stačí jeden "dobře spadnutý" kámen z vytěžené horniny a behem pár vteřin jsou výkopy plné vody. V lepším případě havárie na vodovodním řádu způsobí vydatnou závlahu sousedních parcel, v horších situacích jsou na programu vytopené sklepy, domy, garáže a další nepředstavitelné škody.

Pokud je pracovní jáma zabezpečena a tím i připravena pro odborné připojení vodovodní přípojky na vodovodní řád, příchází na řadu konkrétní "navrtávka". Navrtávka je osazena uzavíracím ventilem přičemž platí, že jeden ventil je jeden vodoměr tedy jedna vodovodní přípojka. Navrtávka odbočky s uzavíracím ventilem probíha nejčasti pod tlakem ve vodovodním řádu. Pokud vznikne škoda při navrtávání odborně způsobilou osobou na vodovodní řád, náklady si hradí vodárny samy. V případě, že dojde k poruše na vodovodním řádu při obnažování či neodborné manipulaci, jdou náklady za opravu a vzniklé škody za tím, kdo poruchu zavinil. 

Mám zájem

Jak probíhá realizace vodovodní přípojky

 • Převezmeme projektovou dokumentaci.
 • Vytyčíme inženýrské sítě.
 • Přivezeme techniku a materiál.
 • Usazení betonových či plastových nádrží.
 • Zaměříme budoucí vedení sítě.
 • Fotodokumentaci z realizace pořizujeme průběžně po celou dobu.
 • Předání díla provozovateli sítě.
 • Uvedení terénu do původního stavu a to včetně výsevu nové trávy, zámkové dlažby, chodníku nebo asfaltové cesty.
 • Předání stavby investorovi. 
 • Z pravidla neúčtujeme žádné zálohy předem. 
 • Hotovo do 48 hodin.

Mám zájem

Ochranné pásmo vodovodní přípojky

Co je to ochranné pásmo vodovodní přípojky? Jedná se o předem stanovenou vzdálenost od ostatních inženýrských sítí. Slouží mimo jiné k ochraně vodovodních řádů a vodovodních přípojek před poškozením, kontaminací či výlučně pro prostor stanovený pro případnou opravu poruchy. Z těchto důvodů je nutno dodržovat chranná pásma. Zkrátka ochranné pásmo je prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řádů určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Doporučené ochranné pásmo vodovodní přípojky je 1,5 m na obě strany. Platí zde i další pravidla jako je souběh s kanalizační přípojkou atd. 

Vodovodní přípojky a jejich cena

Určit cenu vodovodní přípojky podle nějaké tabulky či na základě telefonické domluvy je velmi obtížné. Cenu vodovodní přípojky určujeme individuálně. Co ovlivňuje cenu? Podívejte se zde.

Proč vodovodní přípojku od nás

Proč instalaci vodovodní přípojky právě od nás?

 • Rychlá realizace – vodovodní přípojky zvládáme v průměru do 48 hodin.
 • Na nás se můžete spolehnout - máme mnoho let zkušeností.
 • Máme vlastní stavební stroje - bagry, nářadí, centrály, jádrové vrtačky, dopravu atd. Zkrátka věci máme své a nepůjčujeme si je.
 • Rychlost dodání – s námi čekat nemusíte, máme dostatek lidí a naše práce nás baví.
 • 20 let záruka na provedenou realizaci vodovodní přípojky 

Mám zájem