Projekce - Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek

Hydrogeologický posudek je nezbytným dokumentem pro řešení vodohospodářských a ochrany přírody. Naše společnost nabízí služby v oblasti hydrogeologických posudků, které Vám pomohou získat potřebné povolení pro stavbu čistírny odpadních vod, vodovodních a kanalizačních přípojek.

Veškeré dokumenty vyřídíme na klíč od prvotního ohledání stavby přes vyřízení povolení až po realizaci. 

Jak postupujeme při projekci 

1. Úvodní konzultace

2. Průzkum terénu

3. Analýza dat

4. Zpracování výsledků a vytvoření posudku

5. Předání a prezentace výsledků

6. Doporučení pro další postup

Cena

Ukázky projektů